מתוך חוקי המגן של מדינת ישראל מעודכנים לשנת 2016

שכר מינימום

שכר המינימום הינו 7,210.78 ₪ לחודש למשרה שלמה וצמוד לשכר העובדים הסוציאליים

בהסכם הקיבוצי. השכר ישולם עפ"י אחוזי המשרה ולא עפ"י שעות.

 

הרכיבים הבאים לא יכללו בתוך שכר המינימום שהינו 7,210.78 ₪ למשרה מלאה.  

 

לפניכם פירוט הבסיס המינימאלי החוקי שמגיע לכם. לפני החתימה על חוזה העסקה אנא התייעצו עם יו"ר המחוז שלכם כדי שתקבלו תנאים טובים יותר.

 

 1. שעות נוספות :

על השעתיים הנוספות הראשונות צריך המעסיק לשלם 125% לכל שעה,מהשעה השלישית ואילך

150%.שעות נוספות מחושבות רק עפ"י אותו יום ולא ניתן לקזז. לדוגמא: ביום א' אני עובד

מהשעה 08.00 – 19.00 והמעסיק שלי מציע לי למחרת לצאת בשעה 13.00 במקום בשעה 16.00-

לא תופס , אני עדיין זכאי לקבל שעות נוספות על יום א'.

 

 1. דמי הבראה:

שנה ראשונה                            5 ימי הבראה

שנה שנייה עד שנה שלישית    6 ימי הבראה

שנה רביעית עד שנה עשירית  7 ימי הבראה

שנה 11 עד שנה 15                  8 ימי הבראה

שנה 16 עד שנה 19                  9 ימי הבראה

שנה 20 ואילך                         10 ימי הבראה (מקסימום)

 

ערך יום הבראה במגזר ספקי השירותים והעסקי הינו 421 ₪ ליום, נכון ליוני 2016.

 

דמי ההבראה מחושבים לפי חלקיות משרה. אם אני עובד 50% משרה במשך שנה אני זכאי

לדמי  הבראה לפי החישוב הבא: 5 ימי הבראה X תעריף ליום הבראה X % 0.50  היקף משרה.

 

 1. דמי חופשה:

אורך החופשה לפי שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחר הוא:

 1. בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות – 14 יום ;
 2. בעד השנה  החמישית – 16 יום ;
 3. בעד השנה השישית – 18 יום ;
 4. בעד השנה השביעית – 21 יום ;
 5. בעד השנה השמינית ואילך – יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 יום

 

 1. הוצאות נסיעות מהבית לעבודה:

עפ"י צו הרחבה. הסכום המקסימלי המעודכן לדמי נסיעה הינו סך של 26.40 ₪ לכל יום עבודה. (מינואר 2014)

 

 1. ימי מחלה:

חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות ליום וחצי מחלה בתשלום בגין כל חודש עבודה, עד למקסימום של 90 ימי מחלה. גובה דמי המחלה: בעד יום המחלה הראשון לא משולמים דמי מחלה, בעד יום המחלה השני והשלישי משולמים (החל מאפריל 2011) דמי מחלה בגובה 50%

מהשכר הרגיל ובעד יום המחלה הרביעי ואילך דמי המחלה הם בגובה השכר הרגיל.

 

 1. הודעה מוקדמת: (פיטורין)

עובד בשכר חודשי זכאי להודעה מוקדמת: 6 חודשי עבודה ראשונים ,יום הודעה מוקדמת

לכל חודש. חודשים 7-12 – 2.5 ימי הודעה מוקדמת לכל חודש. (שאליהם מצרפים את 6 הימים

הראשונים של חצי השנה הראשונה). זכותו של המעסיק לתת לעובד לעבוד את כל ימי העבודה

המוקדמת, אם הוא רוצה לפטרו לפני תום הימים שצוינו הוא חייב לשלם לו ימים אלו.

 

חובת שימוע: חובה על מעסיק הרוצה לפטר את העובד, להודיע לו בכתב שבכוונתו להזמינו

לשימוע. לאחר השימוע חובת המעסיק באם החליט לפטר את העובד להוציא מכתב פיטורין

עפ"י חוק. אם קיבלתם הזמנה לשימוע אנא פנו מיידית ליו"ר המחוז להתייעצות.

 

 1. ימי חג:    

עובד שעבד לפחות 3 חודשים במקום עבודה זכאי לתשלום מלא עבור ימי החג המוכרים

(שני ימים בראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח,

חג שבועות) אלא אם הם נופלים בשבת.

 

 1. פנסיה:

עפ"י  צו ההרחבה במשק , המעסיק חייב החל מ-1.1.14 להפריש עפ"י החוק משכר העובד לפנסיה

% 171/2 הכוללים: הפרשות מעסיק 6% גמל+ 6% פיצויים. ניכוי מהעובד % 51/2 .

 

עובד שאין ברשותו פנסיה ממקום קודם  – תחל חובת ההפקדה לגביו לאחר שישה חודשי עבודה.

 

עובד שיש ברשותו פנסיה ממקום קודם  – תחל חובת ההפקדה לגביו לאחר שלושה חודשים או בתום

שנת המס, לפי המוקדם, רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.

 

אנו ממליצים לכם  להצטרף לאיגוד העובדים הסוציאליים ,לפנות באמצעות    

יו"ר המחוזות ולהתייעץ לפני חתימת החוזה עם העמותה או עם ספק השירותים    

וגם  לאחר חתימה החוזה תקבלו תמיכה ומידע באופן שוטף  בנושאי שכר,

תנאי עבודה, פרופסיה ומאבקים חברתיים.

 

 

מצ"ב דף  עם פירוט פרטי מחוזות האיגוד לנוחיותכם

 

 

העתק: עו"ס מומחה צפרא דוויק, יו"ר האיגוד  

 

 

איגוד העובדים הסוציאליים:

 

משרדי האיגוד הארצי

יו"ר האיגוד: עו"ס מומחה צפרא דוויק

כתובת: בית ההסתדרות – רח' ארלוזורוב 93  תל-אביב  62098 – קומה ראשונה חדר 150

טלפון:  03-6921180

פקס:    03-6921148

מייל:    office@socialwork.org.il

 

 

מחוז תל-אביב והמרכז (מדרום לחדרה עד לגדרה)

יו"ר המחוז: עו"ס מומחה אריה אהרן 

כתובת: בית ההסתדרות- רח' ארלוזורוב 93  תל-אביב 62098 – קומה ראשונה חדר 146

טלפון:  03-6921252

פקס:    03-6921153

מייל:    arie@socialwork.org.il

 

 

מחוז חיפה והצפון (מחדרה עד מטולה)

יו"ר המחוז: עו"ס ששון גמליאל

כתובת:     ההסתדרות במרחב חיפה – רח' חורי 2 חיפה 33045

טלפונים:  04-8610148

פקס:        04-8650903

מייל :      sasson@socialwork.org.il

 

 

מחוז באר-שבע והדרום (מגדרה עד אילת)

יו"ר המחוז: עו"ס אריאלה סידון

כתובת: בית ההסתדרות, דרך הנשיאים ת.ד. 627 באר שבע  84105

טלפון:   08-6463038 / 08-6450020

פקס:     08-6238154

מייל:     Asadon@histadrut.org.il

 

 

מחוז ירושלים והסביבה

יו"ר המחוז: עו"ס בכיר ציפי בר

כתובת:  ההסתדרות במרחב ירושלים – רח' שטראוס 17 ירושלים 91001

טלפונים: 02-6207256 / 02-6233839

פקס:       02-6207204

מייל:       tsipi@socialwork.org.il