יושבת ראש: עו"ס בלהה אגוזי
  • 0522302434

לחברינו העו"ס

אם יצאתם לגמלאות לא מכבר או אם אתם קרובים ליציאה לגמלאות דברים אלה הם עבורכם וגם תזכורת עבור הגמלאים הותיקים:

מתוך תקנון איגוד העו"ס:

  • חטיבת הגמלאים הינה חלק בלתי נפרד מאיגוד העו"ס
  • כל חבר איגוד העו"ס שפרש מעבודתו ומקבל קצבת זקנה מהמוסד לבטוח לאומי או מקרן פנסיה זכאי להיות חבר בחטיבת הגמלאים של איגוד העו"ס
  • חטיבת הגמלאים תפעל בכל מוסדות האיגוד להבטחת זכויותיהם של הגמלאים
  • חטיבת הגמלאים תטפל בנושאים סוציאלייםחברתיים ותרבותיים של הגמלאים

ועוד:

העו"ס חייבת לקיים אורח חיים דמוקרטי חייבת בבחירות למוסדותיה אחת ל שנים

מסהחברים בה יהיה לא פחות מ 300 (כלומר חברים באיגוד העו"ס בהסתדרות)

חטיבת הגמלאים חייבת לקיים פעילות שנתית שתכלול התכנסות מקצועית

בחרתי להביא בשלב זה חלק מהתקנון בעיניי המשמעותי יותר

מבנה החטיבה:

בחטיבה מחוזות ת"א והמרכזחיפה והצפוןבאר שבע והדרום וירושליםכאשר בראש כל מחוז מכהן יו"ר שנבחר בבחירות דמוקרטיות אחת ל שנים .בנוסף ליו"ר נבחר נציג נוסף ושני נציגים אלה הינם צירים בוועידה הכללית של האיגודבאותן בחירות נבחר גם היו"ר הארצימכאן שנציגות החטיבה באיגוד עומדת על נציגים ( 2+2+2+2+1=9)

פעילות החטיבה:

כל מחוז מנהל את פעילויותיו באופן עצמאי,( טיוליםהרצאות וכו' ) בנוסף ישנן פעילויות ארציות להן אחראי היו"ר הארצי (כנסים ארציים טיולים לחו"לנופשונים)

תקציב החטיבה:

החטיבה מקבלת את תקציבה השנתי מהאגודה לקידום הע"סיו"ר הארצי מקצה התקציב לכל מחוז על פי גודלו והיקף פעילותו.

חברות בחטיבה ובאיגוד העו"ס :

משיצאת לגמלאותהמעסיק שלךבד"כ ,מפסיק לשלם בעבורך דמי חבר לאיגוד העו"ס ודמי חבר לאגודה לקידום הע"ס והם הופכים להיות באחריותך.

דמי חבר לאיגוד העו"ס בסך 12 ש"ח לחודש משולמים ישירות למזכירות האיגוד בהוראת קבע אבל קיימת אפשרות לבקש מהמעסיק שימשיך לשלם סכום זה דרך תלוש המשכורת

דמי חבר לאגודה לקידום הע"ס בסך 50 ₪ משולמים ישירות לחטיבת הגמלאיםבכל מחוז יש חבר שממונה על הנושא.

לחטיבה יש חשיבות רבה בהמשכיות המקצועערכיוהאידיאולוגיה המקצועיתובהשתייכות המקצועית חשוב לנו שתהיו חלק מציבור גמלאי הע"סעל מנת שיהיה כוח ונוכחות במאבקים שלנו להיטיב את מעמדנו,זכויותינו ושכרנו

אנחנו מחכים לכם ורוצים לראות אתכם אתנו.

בברכה

בלהה אגוזי –עו"ס

יו"ר ארצית חטיבת גמלאים עו"ס

נייד – 0522302434


פוסטים אחרונים