עובדים סוציאליים - רישום 

ניהול  פנקס העובדים הסוציאליים  מתבצע על בסיס חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו –1996, במשרד הרווחה.
מטרת החוק היא להסדיר את העיסוק  במקצוע העבודה הסוציאלית לשם:
  •   קידום רווחת הפרט והחברה בישראל תוך שמירה על כבוד האדם ועקרון השוויון.
  •  שמירה על רמה מקצועית והתנהגות הולמת של העוסקים במקצוע העבודה הסוציאלית".

על פי סעיף 2 בחוק, "עובד סוציאלי - מי שכשיר להיות עובד סוציאלי לפי חוק זה והוא רשום בפנקס העובדים הסוציאליים".      
על פי סעיף 2 בחוק, "השר ימנה עובד במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בעל השכלה אקדמאית שיכהן כרשם העובדים הסוציאליים". תפקידי הרשם מפורטים בסעיף 14 לחוק.

מי כשיר להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים? 

 כיצד נרשמים? קישור לרישום באתר משרד הרווחה לחץ/י כאן>