תוצאות הבחירות למוסדות איגוד העובדים הסוציאליים

להלן תוצאות הבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים אשר התקיימו ביום ג', .30.1.2018
בבחירות אלו נבחרו:
א. יו"ר האיגוד
ב. צירים במקומות העבודה ובאשכולות מקומות העבודה
ג. צירים ברשימה המרכזית במחוזות
התוצאות, כפי שאושרו על ידי וועדת הבחירות הארצית, יעברו הליך של אשרור בוועידה ארצית.
להלן תוצאות הבחירות:
1. לתפקיד יו"ר האיגוד נבחרה עו"ס ענבל חרמוני.
2. תוצאות הבחירות לצירים במחוזות

בבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים, שנערכו היום, ניצחה עו״ס ענבל חרמוני את יו״ר האיגוד המכהנת, צפרא דוויק.

בבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים, שנערכו היום, ניצחה עו״ס ענבל חרמוני את יו״ר האיגוד המכהנת, צפרא דוויק.
בבחירות השתתפו 38.35 אחוז מבעלי זכות הבחירה (12,096), כלומר 4,659 איש.
בבחירות קיבלה חרמוני 61.87 אחוז מקולות הבוחרים. דוויק קיבלה 37.4 אחוז מהקולות.
יו״ר ועדת הבחירות, יצחק רוזנברג, בירך את עו״ס ענבל חרמוני על בחירתה כיו״ ר איגוד העובדים הסוציאליים